top of page

Dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka

Szanowni Państwo,

 

Z powodu zagrożenia jakie wywołał  koronawirus i zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami wydanymi przez Władzę na czas nadzwyczajny proponuję:

 

1. wizyty poprzez kontakt telefoniczny. W dniu i o godzinie ustalonej wizyty będę dzwoniła do Państwa. Proszę przygotować wyniki badań - to nam ułatwi kontakt. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przesłanie, w dniu poprzedzającym wizytę, wyników badań drogą mailowa. Proszę o to osoby dla których nie jest to problemem. Bedę wystawiała e-recepty i przekazywała Państwu telefonicznie/sms-em kod recepty.

Opłata za wizytę (kwota jak poprzednio) - płatna przelewem na konto: Idea Bank   ISPL dr Anna Lewczuk - Myślicka       36 1950 0001 2006 0268 3234 0002

 

2. wizyty osobiste - dla Pacjentów którzy chcą lub muszą spotkać się osobiście i dla Pacjentów pierwszorazowych. Pani Ewa z rejestracji będzie Państwa umawiać tak, aby wyeliminować możliwość  spotkanie innych pacjentów w poczekalni. Proszę, jeżeli to możliwe, aby na wizyty zgłaszać się bez osób towarzyszących lub proszę aby osoby towarzyszące poczekały poza poczekalnią.

 

3. proszę o informowanie p. Ewy z rejestracji (sms-em) lub mailem (gabinet@lewczuk-endokrynolog.pl) o odwołaniu wizyty. To bardzo ważne dla organizacji pracy w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji.

 

Jestem pewna, że moje propozycje spotkają się ze zrozumieniem z Państwa strony, ponieważ wynikają z troski o nasze zdrowie i są zgodne z obowiązującymi nas wszystkich ograniczeniami.

Mam nadzieję, że powrócimy do zwykłego życia i pracy tak szybko jak to będzie możliwe.

 

dr Anna Lewczuk - Myślicka

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Od czasu studiów wierna jestem internie i endokrynologii. Pracuję w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zadowolenie, jakie daje mi codzienna praca, potwierdza słuszność, dokonanego przed laty, wyboru zawodu i specjalizacji.
Moje rodzinne korzenie są na Kresach i w tym upatruję przyczyny więzi z naturą, leśnym krajobrazem i wodą. Odpoczywam przy muzyce klasycznej.

Podróżuję w poszukiwaniu piękna krajobrazu. Zachwyciła mnie Afryka-muszę tam wrócić.

bright-cardiac-cardiology-433267 (1).jpg
bottom of page