top of page

Prof. dr. hab. n. med Ewa Lewicka

Jako specjalista kardiolog zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak:

• Nadciśnienie tętnicze

• Zaburzenia rytmu serca (migotanie i trzepotanie przedsionków, inne arytmie nadkomorowe oraz arytmie komorowe) 

• Niewydolność serca

• Wady serca, wrodzone i nabyte 

• Choroba wieńcowa

• Tętnicze nadciśnienie płucne

• Omdlenia kardiogenne

•Powikłania kardiologiczne leczenia przeciwnowotworowego (kardio-onkologia)

 

Zajmuję się również kwalifikacją do zabiegów:

• kardiologii inwazyjnej (koronografia, angioplastyka tętnic wieńcowych, stenty)

• wszczepienia stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora serca (ICD)

• wszczepienia stymulatora dwukomorowego w leczeniu niewydolności serca

• ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca

• operacji kardiochirurgicznych u pacjentów z wadą serca

Dysponuję nowoczesnym sprzętem umożliwiającym kontrolę stymulatorów serca oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD) firmy Biotronik, Boston oraz Medtronic.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie kardiologii. Jestem autorem licznych publikacji w prasie kardiologicznej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. 

Pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Klinice Kardiologii i Elektroterapii Serca w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jestem kierownikiem Poradni Kardioonkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

 

 

Zapraszam na konsultacje!

dr hab. n. med. Ewa Lewicka.JPG
bottom of page